Vở tuồng hiện đại ” Tình Mẹ”. Tác giả kịch bản. Thùy Linh. Đạo diễn. Lưu Chi Lăng. Phục dựng. NSND Hoàng Khiềm. Vở diễn do các diễn viên đoàn NT Thể nghiệm, Nhà hát Tuồng VN biểu diễn chào mừng thành công ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại rạp Hồng Hà, tối 04/2/2021.

Vở tuồng hiện đại ” Tình Mẹ”. Tác giả kịch bản. Thùy Linh. Đạo diễn. Lưu Chi Lăng. Phục dựng. NSND Hoàng Khiềm. Vở diễn do các diễn viên đoàn NT Thể nghiệm, Nhà hát Tuồng VN biểu diễn chào mừng thành công ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại rạp Hồng Hà, tối 04/2/2021.