Tối 24/11/2020 thầy trò trường Đại học Thương mại giao lưu tìm hiểu nghệ thuật Tuồng truyền thống với vở Tuồng hiện đại ” Tình Mẹ” vở diễn chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng, do các nghệ sỹ trẻ Nhà hát Tuồng VN biểu diễn!

Tối 24/11/2020 thầy trò trường Đại học Thương mại giao lưu tìm hiểu nghệ thuật Tuồng truyền thống với vở Tuồng hiện đại ” Tình Mẹ” vở diễn chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng, do các nghệ sỹ trẻ Nhà hát Tuồng VN biểu diễn!