Thực hiện kế hoạch phục dựng vở Tuồng truyền thống năm 2021 . Ngày 3/11/2021 Nhà hát Tuồng Việt Nam đã khởi công phục dựng vở Tuồng ” Võ Tam Tư Trảm Cáo ” do các nghệ sỹ diễn viên , nhạc công đoàn Thể Nghiệm thực hiện .

Thực hiện kế hoạch phục dựng vở Tuồng truyền thống năm 2021 . Ngày 3/11/2021 Nhà hát Tuồng Việt Nam đã khởi công phục dựng vở Tuồng ” Võ Tam Tư Trảm Cáo ”  do các nghệ sỹ  diễn  viên  , nhạc công  đoàn Thể Nghiệm thực hiện .