Thành tích đạt được

Home / Thành tích đạt được

Thành tích đạt được

Nhà hát Tuồng đã được nhà nước tặng thưởng

  • Huân chương độc lập hạng Nhất

 

  Huân chương Độc lập Hạng nhì
–  Huân chương Độc lập Hạng Ba.
–  Huân chương Lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba.
–  Huy chương Vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam cho các NSND, NSUT, nghệ sỹ xuất sắc của Nhà hát.

Nhà hát Tuồng đã được nhà nước tặng thưởng:
–  Huân chương Độc lập Hạng Ba.
–  Huân chương Lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba.
–  Huy chương Vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam cho các NSND, NSUT, nghệ sỹ xuất sắc của Nhà hát.
–  20 Huy chương vàng, bạc, giải thưởng cho các vở diễn tại Liên hoan, Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp Toàn Quốc.
–  200 Huy chương vàng, bạc, giải thưởng cho các cá nhân nghệ sỹ.
–  Nhà nước đã phong tặng danh hiệu: 9 NSND – 27 NSUT và nhiều nghệ sĩ tài năng trẻ.
Những vở diễn được tặng giải thưởng tại các Hội diễn và liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp Toàn quốc:

–  ”Tiếng gọi non sông” HUY CHƯƠNG VÀNG – Hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc 1962.

–  “Đề Thám” HUY CHƯƠNG VÀNG – Hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc 1970.

–  “Suối đất hoa” HUY CHƯƠNG VÀNG – Hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc1980.

–  “Hoàng hôn đen” HUY CHƯƠNG VÀNG – Hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc 1990.

–  “Triệu Đình Long” Giải A – Hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc 1990.

–  “Chu Văn An” Giải A – Hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc 1990.

–  “Lý Phụng Đình” Giải A – Hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc 1990.

–  “Đào Phi Phụng” Giải thưởng Hội NSSK VN – 1993.

–  “Ngoại Tổ dâng đầu”  Giải thưởng Hội NSSK VN – 1994.

–  “Trần Hưng Đạo”  HUY CHƯƠNG BẠC – Hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc 1995 – Giải thưởng Hội NSSK VN – 1995

–  “Lý Chiêu Hoàng” HUY CHƯƠNG VÀNG – Liên hoan SK nhỏ toàn quốc 1996.

–  “Trương Đồ Nhục” Giải B – SK băng hình 1997.

–  “Huyền Trân Công chúa” Giải thưởng Hội NSSK VN – 1998.

–  “Hồ Quý Ly”  HUY CHƯƠNG VÀNG – Hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc 1990.

–  “Rừng Thức” – Huy chương vàng năm 2005.

–  “Triệu Đình Long” – Huy chương vàng năm 2008.

–  “Đào Tam Xuân” – Huy chương vàng năm 2008.

–  “Huyền Trân Công Chúa” – Huy chương vàng năm 2011.

–  Cuộc thi diễn tấu dàn nhạc dân tộc toàn quốc – Huy chương vàng năm 2012.

–  “Nguyễn Tri Phương” – giải B năm 2013.