Sau một thời gian dài sân khấu đóng băng do Đại dịch COVID 19, hôm nay 19/3 tại rạp Hồng Hà các nghệ sỹ Nhà hát Tuồng VN mới lại được trở lại sân khấu biểu diễn chương trình hết sức Đặc biệt ” Giới thiệu nghệ thuật tuồng với khách du lịch” khán giả là các bạn sinh viên khoa Du lịch, trường ĐH văn hóa Hà Nội, đây là nguồn nhân lực tương lai cho sự phát triển ngành Du lịch Việt Nam sau đại dịch.

Sau một thời gian dài sân khấu đóng băng do Đại dịch COVID 19, hôm nay 19/3 tại rạp Hồng Hà  các nghệ sỹ Nhà hát Tuồng VN mới lại được trở lại sân khấu biểu diễn chương trình hết sức Đặc biệt ” Giới thiệu nghệ thuật tuồng với khách du lịch” khán giả là các bạn sinh viên khoa Du lịch, trường ĐH văn hóa Hà Nội, đây là nguồn nhân lực tương lai cho sự phát triển ngành Du lịch Việt Nam sau đại dịch.