Sắp tới giờ biểu diễn vở Tuồng Khúc Gia trang dậy sóng trời Nam, dựa theo Cuốn tiểu thuyết Khúc gia trang dậy sóng trời Nam của Ts. Khúc Minh Tuấn. Nhà hát Tuồng VN Nhà Hát. Bà con quê hương Hải Dương đến chật kín khu vực Sân khấu. Chúc mừng Nhà hát Tuồng Việt Nam. Vui quá, hân hoan quá…

Sắp tới giờ biểu diễn vở Tuồng Khúc Gia trang dậy sóng trời Nam, dựa theo Cuốn tiểu thuyết Khúc gia trang dậy sóng trời Nam của Ts. Khúc Minh Tuấn. Nhà hát Tuồng VN Nhà Hát. Bà con quê hương Hải Dương đến chật kín khu vực Sân khấu. Chúc mừng Nhà hát Tuồng Việt Nam. Vui quá, hân hoan quá…