Triệu đình long cứu chúa

Home / Triệu đình long cứu chúa
Triệu đình long cứu chúa

Triệu đình long cứu chúa

Nhận rõ bộ mặt phản thần của nhạc phụ, Triệu Đình Long vô cùng phẫn nộ. Chàng càng đau đớn khi Tạ Thạch Sư giao cho chàng phải tự tay mang thứ hậu đi trầm hà. Việc nước, việc nhà trăm mối ngổn ngang. Để tìm người cùng lo việc nước, chàng đã phải đành lòng thử thách tấm lòng của người vợ yêu quý là Mai Hương, em vợ là Mai Xuân. Khi hiểu rõ tấm lòng trung nghiã của hai nàng, Triệu Đình Long vô cùng cảm phục trước cảnh: cha gian nịnh mà con trung nghĩa. Tình thế đất nước vô cùng nguy nan, Đình Long một mặt sai Mai Xuân ra ngoài quan ải báo tin cho bác ruột nàng là Tạ Hoàng Lân được biết. Còn chàng, phải dứt ruột thi kế dùng vợ con mình thế mạng cho thứ hậu và hoàng tử.

Đất trời như cũng cảm được tấm lòng trung nghiã của chàng nên khi Đình Long tự tay ném con mình xuống sông thì đứa bé đã được thuỷ thần cứu và giao cho thứ hậu chăm sóc, còn Mai Hương thì được Giang Trấn Tử em ruột thứ hậu ra tay giải cứu.

Nơi biên ải. Tạ Hoàng Lân – anh ruột của Tạ Thạch Sư biết tin em mình phản thần lập tức kéo quân về triều hỏi tội. Nhưng giữa đường gặp Mai Xuân. Nàng đã kể rõ nguồn cơn và tình hình lương thảo, binh lực lúc này của hai bên. Nàng khuyên bác hãy mang quân quay lại Ngũ Đài Sơn, rèn quân chờ đợi thời cơ.

Bọn Tạ tặc tưởng sau khi giết xong hoàng tử, thứ hậu là đã hết mầm di hoạ. Có ngờ đâu, sau bao năm bôn ba, lưu lạc, Đình Long đã nuôi hoàng tử lớn khôn, còn thứ hậu cũng đã nuôi đứa con của vợ chồng Đình Long trở thành thiếu niên anh tuấn.

Vô tình, cuộc xô xát của hai đứa trẻ trong rừng sâu đã khiến những người trung nghĩa sau bao năm lưu lạc gặp nhau. Vợ chồng, mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi, rồi tất cả cùng tiến về Ngũ Đài Sơn tụ hội!

Quân lương đã mạnh, thời cơ đã đến. Những người trung nghĩa đã phất cờ kéo quân về triều hỏi tội bọn phản thần giành lại giang sơn xã tắc.

Project details