Nghệ sỹ cán bộ nhà hát

Home / Nghệ sỹ cán bộ nhà hát

Ban Giám đốc nhà hát

Hoàng Văn Long

Hoàng Văn Long

Phó Giám Đốc -Bí thư Đảng bộ- Trưởng phòng HCTH

Nghệ sỹ Đoàn Truyền Thống

Nghệ Sỹ Đoàn Thể Nghiệm

Phòng Hành Chính – Tổ chức

Hoàng Văn Long

Hoàng Văn Long

Phó Giám Đốc -Bí thư Đảng bộ- Trưởng phòng HCTH

Cán bộ nhân viên phòng Tổ chức biểu diễn

Cán bộ nhân viên phòng Nghệ thuật

Các Nghệ Sỹ Đã Nghỉ

NSND Lê Tiến Thọ

NSND Lê Tiến Thọ

Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch - Giám Đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam