NSND Xuân Quý

NSND Lê Xuân Qúy
– Năm sinh: 1963
– Năm công tác: 36 năm
– Diễn viên đoàn NT Truyền thống
* thành tích:

– 05 huy chương Vàng, 02 huy chương Bạc, trong các kỳ liên hoan, hội diễn sk chuyên nghiệp toàn quốc
– được phong NSND năm 2015

Profile details