NSND Văn Thủy

Uỷ viên Hội đồng Nghệ thuật

NSND Nguyễn Văn Thuỷ – Uỷ viên hội đồng Nghệ Thuật
– Năm sinh: 1963
– Năm công tác: 36 năm
– Diễn viên đoàn NT Truyền thống
– thành tích: , 01 huy chương Vàng, 06 huy chương Bạc, trong các kỳ liên hoan, hội diễn sk chuyên nghiệp toàn quốc
– được phong NSND năm 20119