NSUT Trần Long

Phó Trưởng đoàn

NSUT Trần văn Long
– Năm sinh: 1982
– Năm công tác: 18 năm
– Thành tích: 02 huy chương Vàng, 02 huy chương Bạc, 01 giải thưởng xuất sắc trong các kỳ liên hoan, hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc
– Được phong danh hiệu NSUT : 2019

Profile details