NSUT Quang Cường

Trưởng đoàn

NSUT Chu Quang Cường
– Năm sinh: 1972

–  Chức vụ : Đoàn trưởng đoàn NT Truyền thống- Bí thư chi bộ 1
– năm công tác: 29 năm
– Thành tích: Đạt 01 huy chương Vàng, 04 huy chương Bạc trong các kỳ liên hoan, hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc
– Được phong NSUT năm 2019

Profile details