NSUT Quang Bình

Nhạc sĩ

NSUT Đoàn Quang Bình 
– Năm sinh: 1964
– Năm công tác: 36 năm
– Nhạc sỹ
*  thành tích:

–  04 huy chương Vàng, o2 huy chương Bạc, ( cá nhân, tập thể) trong các kỳ liên hoan, hội diễn sk chuyên nghiệp toàn quốc
– được phong NSUT năm 2015

Profile details