NSND Lê Tiến Thọ

Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch - Giám Đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam

Profile details