NSUT Đức Mười

Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đức Mười 

Sinh năm: 1964

Năm công tác: 36 năm

Nhạc công Đoàn biểu diễn II

*  Thành tích đạt được:

Giải nhất bộ gõ toàn quốc 1992 tại Hà Nội.

Giải nhất dàn nhạc hội diễn 2005 tại Nghệ An.

Giải nhất liên hoan sân khấu truyền thống tại Bình Định.

Huy chương vàng dàn nhạc hòa tấu tại TP Huế 2012 …

05 huy chương Vàng tập thể trong các vở diễn tham gia liên hoan SK chuyên nghiệp toàn quốc và Quốc tế

Phong nghệ sĩ ưu tú 2012

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.