Ngọc Quân

NS Tài năng trẻ

Phạm Ngọc Quân – NS Tài năng trẻ
– Năm sinh: 1987
– Năm công tác: 12 năm, là Diễn viên đoàn Nghệ thuật Thể Nghiệm
– Thành tích:

–  01 huy chương Vàng, 01 huy chương Bạc, trong các kỳ liên hoan, hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc
– Đạt anh hiệu NS Tài năng trẻ năm : 2017

Profile details