NSUT Minh Tâm

NSUT Minh Tâm
– Năm sinh: 1964
– Năm công tác: 36 năm, là Diễn viên đoàn Nghệ thuật Truyền Thống
*  Thành tích:

–  02 huy chương Vàng, 04 huy chương Bạc và nhiều bằng khen, giấy khen trong các cuộc liên hoan, hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc
– Được phong danh hiệu NSUT năm: 2015

Profile details