Mạnh Linh

Nghệ Sỹ

Vũ Mạnh Linh – NS trẻ tiêu biểu
– Năm sinh: 1986
– Năm công tác: 12 năm, Là Diễn viên đoàn Nghệ thuật Truyền thống
* Thành tích:

– 01 huy chương Vàng, 02 huy chương Bạc, 01 giải thưởng NS Xuất sắc trong các kỳ liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc.

Profile details