NSƯT Kiều Oanh

Uỷ viên Hội đồng Nghệ thuật

 NSUT Kiều Oanh
– Năm sinh: 1971
– Năm công tác: 29 năm, Uỷ viên Hội đồng Nghệ Thuật
* Thành tích:

– 02 huy chương Vàng, 03 huy chương Bạc và nhiều giấy khen,bằng khen trong các cuộc liên hoan, hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc
– Được phong danh hiệu NSUT năm: 2015