Hoàng Văn Long

Phó Giám Đốc -Bí thư Đảng bộ- Trưởng phòng HCTH

HOÀNG VĂN LONG
Phó Giám Đốc phụ trách Hành chính- Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp
– Sinh năm : 1965
– Số năm công tác: 36 năm
* Vị trí đảm nhiệm trong các tổ chức, đoàn thể;
– Bí thư Đảng bộ.Nhà hát Tuồng VN
– Bí thư, phó bí thư chi đoàn Thanh niên 03 nhiệm kỳ
* Thành tích :
36 năm làm nghề ông Hoàng Văn Long đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển chung của Nhà hát, dù ở cương vị nào ông cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sự đóng góp của ông đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận như;
– Bằng Khen Thủ tướng Chính phủ,
– Ba lần được Chiến sỹ Thi đua cấp Bộ,
– Ba lần được Bằng khen của Bộ Trưởng
– Và nhiều năm liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

Profile details