NSUT Hiền Trang

Phó Trưởng đoàn

 NSUT Vũ Thị Hiền Trang
– Năm sinh: 1983
– Năm công tác: 18 năm, là Diễn viên đoàn Nghệ thuật truyền Thống
* Thành tích:

–  03 huy chương Vàng, 01 huy chương Bạc, trong các kỳ liên hoan, hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc
– Được phong danh hiệu NSUT : 2019

Profile details