NSUT Hải Vân

NSUT Lê Hải Vân
– Năm sinh : 1964
– Năm công tác : 36 năm
– Diễn viên đoàn NT Truyền thống
* Thành tích đạt được :

 – 05 huy chương bạc, 02 huy chương Vàng, 01 kỷ niệm chương trong các kỳ liên hoan, hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc
– được phong danh hiệu NSUT năm 2015

Profile details