Hà Thanh

NS Tài năng trẻ

NS Phạm Hà Thanh

Sinh năm: 1984

Năm công tác:  18 năm

Thành tích:

– Huy chương Vàng vai ” Du Thị” hội diễn SK Tuồng toàn quốc

–  Huy chương Vàng vai ” Nguyệt Cô” thi tài năng trẻ toàn quốc

Profile details