NSUT Đức Lợi

NSUT Nguyễn Đức Lợi
– năm sinh: 1973
– Năm công tác: 29 năm
– Nhạc công đoàn Nghệ thuật Truyền Thống
– Thành tích:

–  05 huy chương Vàng, 02 huy chương Bạc trong các kỳ liên hoan, hội diễn, hoà tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc
– Được phong NSUT Năm 2015

Profile details