Đức Anh

NS Tài năng trẻ

Vương Đức Anh – NSTNT
– Năm sinh: 1987

Là Diễn viên đoàn Nghệ thuật Truyền thống
– Năm công tác: 12 năm
– Thành tích: 01 huy chương Vàng, 01 huy chương Bạc trong các kỳ liên hoan, hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc

Profile details