Đặng Bá Tài

Nghệ sỹ Ưu tú

 

 

 

Họ và tên: NSƯT Đặng Bá Tài – Đạo diễn Nhà hát Tuồng Việt Nam

 

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.