NSND Ánh Dương

Uỷ viên Hội đồng Nghệ thuật

 NSND Ánh Dương
– Năm sinh: 1963
– Năm công tác: 36 năm
– Diễn viên đoàn NT Truyền thống
* thành tích:

– bằng khen của thủ tướng,

– 06 huy chương Vàng, o2 huy chương Bạc, trong các kỳ liên hoan, hội diễn sk chuyên nghiệp toàn quốc
– được phong NSND năm 2015