Nhân lễ kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, xin trân trọng gửi tới các thầy cô giáo những lời chúc mừng tốt đẹp nhất ! Kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và tiếp tục cống hiến tâm – trí – lực cho sự nghiệp “trồng người” cao cả !

Nhân lễ kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, xin trân trọng gửi tới các thầy cô giáo những lời chúc mừng tốt đẹp nhất ! Kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và tiếp tục cống hiến tâm – trí – lực cho sự nghiệp “trồng người” cao cả !