Nhà hát Tuồng Việt Nam tiếp nhận thêm ấn phẩm và tư liệu tiểu thuyết ” Khúc gia trang dạy sóng trời Nam” của tác giả,Tiến sỹ Khúc Minh Tuấn để chuẩn bị cho ra mắt vở Tuồng lịch sử ” Tam Khúc Chúa” vào đầu tháng 12/ 2020 tại rạp Hồng Hà, 51 Đường Thành, Hà Nội.