Nhà Hát Tuồng Việt Nam công diễn vở Tuồng truyền thống “Phụng Nghi Đình”.

Nhà Hát Tuồng Việt Nam công diễn vở Tuồng truyền thống “Phụng Nghi Đình”.

Kịch bản: Truyền thống, biên tập: Khắc Duyên, đạo diễn: NSND Gia Khoản, thời gian: 20h ngày 16 tháng 01 năm 2021 (thứ 7), Địa điểm: Rạp Hồng Hà – 51 Đường Thành – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội… Nhà Hát Tuồng Việt Nam hân hạnh được đón tiếp!