Con cháu Nhà hát Tuồng VN vui vẻ cùng nhau thụ lộc Tổ nhân ngày giỗ Tổ nghề nghệ thuật Tuồng truyền thống Việt Nam 12/8 âm lịch tức ngày 28/9/2020 tại khu Văn hóa, nghệ thuật Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội!

Con cháu Nhà hát Tuồng VN vui vẻ cùng nhau thụ lộc Tổ nhân ngày giỗ Tổ nghề nghệ thuật Tuồng truyền thống Việt Nam 12/8 âm lịch tức ngày 28/9/2020 tại khu Văn hóa, nghệ thuật Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội!