Chương trình giới thiệu nghệ thuật Tuồng truyền thống với khán giả trẻ trường ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương sáng 09/06/2022 tại rạp Hồng Hà, Nhà hát Tuồng Việt Nam.