Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tối 23/1/2021 Nhà hát Tuồng VN biểu diễn vở tuồng lịch sử ” Khúc gia trang dạy sóng trời Nam” hay Tam Khúc Chúa tại Đền thờ Khúc Thừa Dụ xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương để tri ân công lao to lớn của Tam Khúc Chúa đối với lịch sử dân tộc.

Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tối 23/1/2021 Nhà hát Tuồng VN biểu diễn vở tuồng lịch sử ” Khúc gia trang dạy sóng trời Nam” hay Tam Khúc Chúa tại Đền thờ Khúc Thừa Dụ xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương để tri ân công lao to lớn của Tam Khúc Chúa đối với lịch sử dân tộc.