Liên hoan SK Tuồng và Dân ca Kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2019 tại Thanh Hóa.

Liên hoan SK Tuồng và Dân ca Kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2019 tại Thanh Hóa.

Nhà hát Tuồng VN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Liên hoan SK Tuồng và Dân ca Kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2019 tại Thanh Hóa và để lại trong lòng khán giả Thanh Hóa, các nhà nghiên cứu SK và bạn nghề sự tôn trọng và uy tín của một đơn vị nghệ thuật của Trung ương về nghệ thuật, qui mô, sự đổi mới sáng tạo trong vở diễn, sự hấp dẫn, nghiêm túc và đặc biệt là đội ngũ nghệ sỹ trẻ kế cận lâu dài cho đơn vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published.