Buổi Tổng duyệt vở diễn “Tam Khúc Chúa” của Nhà Hát Tuồng Việt Nam – Tác giả Lê Thế Song dựa theo tiểu thuyết Khúc gia trang dậy sóng trời Nam của Ts. Khúc Minh Tuấn. Đạo diễn NSND Hoàng Quỳnh Mai, Âm nhạc: Lê Trần Vinh, BĐM: Lê Phương, Phương Nga. Họa sỹ: Hoàng Phong …đã thành công tốt đẹp.

Buổi Tổng duyệt vở diễn “Tam Khúc Chúa” của Nhà Hát Tuồng Việt Nam – Tác giả Lê Thế Song dựa theo tiểu thuyết Khúc gia trang dậy sóng trời Nam của Ts. Khúc Minh Tuấn. Đạo diễn NSND Hoàng Quỳnh Mai, Âm nhạc: Lê Trần Vinh, BĐM: Lê Phương, Phương Nga. Họa sỹ: Hoàng Phong …đã thành công tốt đẹp.