Buổi biểu diễn vở Tuồng lịch sử “Khúc gia trang dậy sóng trời Nam” do Đoàn Nghệ thuật Truyền thống trình diễn vào tối 14 /5/2022 đã thành công tốt đẹp. Với sự thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật, các Nghệ sĩ đã mang tới ấn tượng sâu sắc cho đông đảo khán giả khi đến xem và thưởng thức Tuồng – loại hình nghệ thuật truyền thống đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc!

Buổi biểu diễn vở Tuồng lịch sử  “Khúc gia trang dậy sóng trời Nam” do Đoàn Nghệ thuật Truyền thống trình diễn vào tối 14 /5/2022 đã thành công tốt đẹp. Với sự thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật, các Nghệ sĩ đã mang tới ấn tượng sâu sắc cho đông đảo khán giả khi đến xem và thưởng thức Tuồng – loại hình nghệ thuật truyền thống đậm đà bản  sắc văn hoá dân tộc!