Trích đoạn - ÔNG GIÀ CÕNG VỢ ĐI XEM HỘI

NSƯT - Chí Khánh

Họ và tên: NSƯT Chí Khánh - Nhạc công Nhà hát Tuồng Việt Nam