Trích đoạn - ÔNG GIÀ CÕNG VỢ ĐI XEM HỘI

NSƯT - Phạm Văn Thẩm

Họ và tên: Phạm Văn Thẩm – NSƯT