Trích đoạn - ÔNG GIÀ CÕNG VỢ ĐI XEM HỘI

NSƯT - Đặng Bá Tài

Họ và tên: NSƯT Đặng Bá Tài - Đạo diễn Nhà hát Tuồng Việt Nam