Trích đoạn - ÔNG GIÀ CÕNG VỢ ĐI XEM HỘI

NSƯT - Đức Lợi

Họ và tên: NSƯT Đức Lợi - Nhạc công Nhà hát Tuồng Việt Nam