Trích đoạn - ÔNG GIÀ CÕNG VỢ ĐI XEM HỘI

NSƯT - Hải Vân

Họ và tên: Hải Vân – NSƯT Diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam