Trích đoạn - ÔNG GIÀ CÕNG VỢ ĐI XEM HỘI

NSƯT - Đoàn Quang Bình

Họ và tên: NSƯT Đoàn Quang Bình - Nhạc công Nhà hát Tuồng Việt Nam