Những hình ảnh về chuyến biểu diễn giao lưu, giới thiệu nghệ thuật Tuồng truyền thống tại các thành phố Trịnh Châu, Chu Khẩu và Hoài Dương tỉnh Hà nam - Trung Quốc.

Những hình ảnh về chuyến biểu diễn giao lưu, giới thiệu nghệ thuật Tuồng truyền thống tại các thành phố Trịnh Châu, Chu Khẩu và Hoài Dương tỉnh Hà nam - Trung Quốc.(từ 14/5 đến 20/5/2018 )

Nhà hát Tuồng Việt Nam tham gia Festival tại Hà Nam - Trung Quốc.

Nhà hát Tuồng Việt Nam tham gia Festival tại Hà Nam - Trung Quốc.

Các nghệ sỹ Nhà hát Tuồng Việt Nam thể hiện phần Sử thi Đinh Tiên Hoàng!

Các nghệ sỹ Nhà hát Tuồng Việt Nam thể hiện phần Sử thi Đinh Tiên Hoàng!

Sáng 18/4/2018, Nhà hát Tuồng Việt Nam tổ chức tập huấn và diễn tập PCCC.

Sáng 18/4/2018, Nhà hát Tuồng Việt Nam tổ chức tập huấn và diễn tập PCCC.

Nhà hát Tuồng Việt Nam giao lưu giới thiệu NT Tuồng truyền thống cho học sinh trường Pháp ngữ tại Hà Nội.

Nhà hát Tuồng Việt Nam giao lưu giới thiệu NT Tuồng truyền thống cho học sinh trường Pháp ngữ tại Hà Nội, đây là trường quốc tế thường xuyên đưa học sinh đến tìm hiểu các giá trị độc đáo của nghệ thuật truyền thống dân tộc VN

Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt với sự tham gia của các nghệ sỹ Nhà hát Tuồng Việt Nam.

Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt với sự tham gia của các nghệ sỹ Nhà hát Tuồng Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Singapore, Nhà hát Tuồng Việt Nam tổ chức lễ khởi công vở diễn " Bukit Merah" dự án Hợp tác quốc tế với Singapore và Tiến sỹ Chua Soo Pong.

Nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Singapore, Nhà hát Tuồng Việt Nam tổ chức lễ khởi công vở diễn " Bukit Merah" dự án Hợp tác quốc tế với Singapore và Tiến sỹ Chua Soo Pong.