Trong 2 ngày 5-6/7/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam đã biễu diễn 2 vở tuồng đặc sắc:"Võ Tam Tư trảm cáo" và "Thoại Khanh Châu Tuấn"

Trong 2 ngày 5-6/7/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam đã biễu diễn 2 vở tuồng đặc sắc:"Võ Tam Tư trảm cáo" và "Thoại Khanh Châu Tuấn" tại thôn 8 chào mừng Lễ khánh thành Nhà thờ tổ làng nghề truyền thống thuốc nam Ninh Giang ,Ninh Hiệp. Các nghệ sỹ đã biểu diễn bằng tất cả trái tim và đã gây được sự mến mộ của nhân dân trong hai đêm diễn.

Tối 30/6/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam đã biểu diễn vở Tuồng “Dưới bóng đa huyền thoại” tại rạp Hồng Hà.

Tối 30/6/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam đã biểu diễn vở Tuồng “Dưới bóng đa huyền thoại” tại rạp Hồng Hà.

Tối ngày 26/05/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn vở tuồng "Hồ Quý Ly" tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Kính mời quí vị khán giả đón xem!

Tối ngày 26/05/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn vở tuồng "Hồ Quý Ly" tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Kính mời quí vị khán giả đón xem!

Khán giả có nhu cầu mua vé xin liên hệ Phòng TCBD số đt: 0438252803, DĐ: Mr. Cường:01666675526, Mr.Tuấn:0984545228 hoặc trực tiếp liên hệ tại Rạp Hồng Hà - 51A Đường Thành - Hà Nội.

(Có 3 loại vé: 200.000đ, 300.000đ, 500.000đ tùy theo số ghế)

Tối 28/4/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam đã báo cáo vở diễn "Dưới bóng đa huyền thoại".

Tối 28/4/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam đã báo cáo vở diễn "Dưới bóng đa huyền thoại", vở diễn trong dự án Hợp tác quốc tế năm 2017 của Nhà hát đã được sự đồng ý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Cục nghệ thuật biểu diễn - Cục hợp tác quốc tế.

Tối ngày 26/05/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn vở tuồng "Hồ Quý Ly" tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tối ngày 26/05/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn vở tuồng "Hồ Quý Ly" tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tối ngày 13/05/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn vở tuồng "Nữ tướng Đào Tam Xuân" tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tối ngày 13/05/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn vở tuồng "Nữ tướng Đào Tam Xuân" tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tối 13/5/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn vở tuồng "Nữ tướng Đào Tam Xuân" và tối ngày 26/5/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn vở tuồng "Hồ Quý Ly" tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tối ngày 13/5/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn vở tuồng "Nữ tướng Đào Tam Xuân" và tối ngày 26/5/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn vở tuồng "Hồ Quý Ly" tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Kính mời quí vị khán giả đón xem!

Khán giả có nhu cầu mua vé xin liên hệ Phòng TCBD số đt: 0438252803, DĐ: Mr. Cường:01666675526, Mr.Tuấn:0984545228 hoặc trực tiếp liên hệ tại Rạp Hồng Hà - 51A Đường Thành - Hà Nội.

(Có 3 loại vé: 200.000đ, 300.000đ, 500.000đ tùy theo số ghế)