Sáng 15/6/2018, Tại hội trường Nhà hát Tuồng Việt Nam đã tổ chức Chương trình Báo cáo tốt nghiệp của Lớp diễn viên Tuồng, nhạc công Tuồng hệ Trung cấp - K.34, khóa 2014-2018. Vở diễn tốt nghiệp sáng nay là vở Tuồng cổ "Nữ tướng Đào Tam Xuân".

Sáng ngày 15/6/2018, Tại hội trường Nhà hát Tuồng Việt Nam đã tổ chức Chương trình Báo cáo tốt nghiệp của Lớp diễn viên Tuồng, nhạc công Tuồng hệ Trung cấp - K.34, khóa 2014-2018. (Dự án liên kết đào tạo của Trường ĐHSKĐA Hà Nội và Nhà hát Tuồng Việt Nam). Vở diễn tốt nghiệp sáng nay là vở Tuồng cổ "Nữ tướng Đào Tam Xuân".

Sáng nay 14/6/2018, Tại hội trường Nhà hát Tuồng Việt Nam đã tổ chức Chương trình Báo cáo tốt nghiệp của Lớp diễn viên Tuồng, nhạc công Tuồng hệ Trung cấp K.34, khóa 2014-2018.

Sáng nay 14/6/2018, Tại hội trường Nhà hát Tuồng Việt Nam đã tổ chức Chương trình Báo cáo tốt nghiệp của Lớp diễn viên Tuồng, nhạc công Tuồng hệ Trung cấp - K.34, khóa 2014-2018. (Dự án liên kết đào tạo của Trường ĐHSKĐA Hà Nội và Nhà hát Tuồng Việt Nam). Vở diễn tốt nghiệp sáng nay là: vở Tuồng cổ "Sơn Hậu".

Nhà hát Tuồng Việt Nam tham gia Festival tại Hà Nam - Trung Quốc.

Nhà hát Tuồng Việt Nam tham gia Festival tại Hà Nam - Trung Quốc.

Các nghệ sỹ Nhà hát Tuồng Việt Nam thể hiện phần Sử thi Đinh Tiên Hoàng!

Các nghệ sỹ Nhà hát Tuồng Việt Nam thể hiện phần Sử thi Đinh Tiên Hoàng!

Những hình ảnh về chuyến biểu diễn giao lưu, giới thiệu nghệ thuật Tuồng truyền thống tại các thành phố Trịnh Châu, Chu Khẩu và Hoài Dương tỉnh Hà nam - Trung Quốc.

Những hình ảnh về chuyến biểu diễn giao lưu, giới thiệu nghệ thuật Tuồng truyền thống tại các thành phố Trịnh Châu, Chu Khẩu và Hoài Dương tỉnh Hà nam - Trung Quốc.(từ 14/5 đến 20/5/2018 )

Nhà hát Tuồng Việt Nam giao lưu giới thiệu NT Tuồng truyền thống cho học sinh trường Pháp ngữ tại Hà Nội.

Nhà hát Tuồng Việt Nam giao lưu giới thiệu NT Tuồng truyền thống cho học sinh trường Pháp ngữ tại Hà Nội, đây là trường quốc tế thường xuyên đưa học sinh đến tìm hiểu các giá trị độc đáo của nghệ thuật truyền thống dân tộc VN

Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt với sự tham gia của các nghệ sỹ Nhà hát Tuồng Việt Nam.

Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt với sự tham gia của các nghệ sỹ Nhà hát Tuồng Việt Nam.