Vào 20h00 ngày 06/05 Nhà hát Tuồng Việt Nam đã công diễn vở Tuồng lịch sử "TRUNG THẦN" tại Rạp Hồng Hà - 51 Đường Thành - Hoàn Kiếm - HN .

Vào 20h00 ngày 06/05 Nhà hát Tuồng Việt Nam đã công diễn vở Tuồng lịch sử "TRUNG THẦN" tại Rạp Hồng Hà - 51 Đường Thành - Hoàn Kiếm - HN .

Ekip sáng tạo:

Đạo diễn : NSND Hoàng Quỳnh Mai

Tác giả: Hoa Hạ

Nhạc sỹ: NSUT Lê Trần Vinh

Biên đạo múa: NSUT Thanh Nam

Chuyển thể Kịch bản Tuồng : Từ Hải Thành

Hoạ sỹ: Hoàng Phong