Lễ hội đền Bảo Hà 27/8/2018.

Lễ hội đền Bảo Hà 27/8/2018 (17-7 âm lịch)

Con lại về đây viếng đền ông

Hoàng Bảy oai phong đấng anh hùng

Bao phen dẹp giặc vùng Phương Bắc

“Trấn an hiển liệt” vị Nhân thần

Nhà Hát Tuồng Việt Nam rất vinh dự khi được biểu diễn màn sử thi tái hiện lại hình tượng đức Hoàng Bảy vị “Thần Vệ Quốc” trấn Bảo Hà.