Các nghệ sỹ Nhà hát Tuồng Việt Nam thể hiện phần Sử thi Đinh Tiên Hoàng!

Các nghệ sỹ Nhà hát Tuồng Việt Nam thể hiện phần Sử thi Đinh Tiên Hoàng!