Sáng 18/4/2018, Nhà hát Tuồng Việt Nam tổ chức tập huấn và diễn tập PCCC.

Sáng 18/4/2018, Nhà hát Tuồng Việt Nam tổ chức tập huấn và diễn tập PCCC.