Nhà hát Tuồng Việt Nam báo cáo các tiết mục tham gia"Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Tuồng, Chèo chuyên nghiệp toàn quốc-2017"

20h00 Tối 28/7/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam đã báo cáo các tiết mục tham gia"Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Tuồng, Chèo chuyên nghiệp toàn quốc-2017" tại Rạp Hồng Hà - 51A Đường Thành - Hoàn Kiếm - Hà Nội.